Members

present group members

Professor Shuji OGATA ogata [at] nitech.ac.jp
Associate professor Tomoyuki TAMURA tamura.tomoyuki [at] nitech.ac.jp
Assistant Professor Ryo KOBAYASHI kobayashi.ryo [at] nitech.ac.jp
Postdoc Researcher :Masayuki URANAGASE uranagase.masayuki [at] nitech.ac.jp

Students

D2:Takahiro TSUZUKI M2:Takumi
IIZAWA
M1:Ryoya
IKUTA
B4:Syo
AKUTSU
B4:Seiya
SHIMOI
M2:Satoru
KIMURA
M1:Wataru KATAYAMA B4:Kento
ISHIDA
B4:Kyutaro
SENDA
M2:Ryo
MORIKAGE
M1:Sota
HAYASHI
B4:Takumu
ITO
B4:Eito
DATE
M2:Takuya
YOTO
B4:Ryuichiro
ITO
B4:Haya
TUZIMOTO
B4:Yuji
INOUE
B4:Yuki
HIRAI
B4:Shiyasu
KATO

Former Postdocs  and current affiliation

Naoki UEMURA Idemitsu Kosan Co., Ltd. , Japan
Rachid BELKADA Coordinator, The Research Center in Semiconductor Technology for the Energetic (CRTSE), Algeria
Takahiro IGARASHI Researcher, The Japan Atomic Energy Agency, Japan
Ryo KOBAYASH  Assistant professor, Nagoya Institute of Technology, Japan
Miyabi HIYAMA  Researcher, ISSP, The University of Tokyo, Japan

Alumni as Doctors of Engineering (awarded) and current affiliation

September 2015 Kouichi TANAKA Researcher at DENSO Co., Aichi, Japan
December 2014 Yasuhiro KAJIMA Professor at Nagoya Zokei Univ., Aichi, Japan
September 2012 Nobuko OHBA  Principal researcher at Toyota Central Labs. Co., Aichi, Japan

Alumni as Masters of Engineering (awarded)

March 2020  Keisuke KATO, Hyato DEMURA, Yuya NISHINO,
Yoki YOKOCHI
March 2019  Tasubiru URA, Hiroyuki KASUGAI, Takahiro TUZUKI,
Keigo TANIGAWA, Takumi HAYASHI
March 2018  Masahiro ISHIDA, Miki SATO, Hiroki NAKASHIMA,
Yuki MOTOYAMA
 March 2017  Tomoro AOYAMA, Ryuichi ARAKAWA, Syota OYAIZU,
Sota SATO
 March 2016  Ryohei HATTORI, Kyohei ITOH
March 2015  Akira INAYOSHI, Ryosuke KIMURA, Yuki NAGAO, Longji NIU
March 2014  Tatsunori HATTORI, Yohei NIWA, Hiroaki TAGA, Koji TSUKAMOTO
March 2013  Takaaki SHIMADA
March 2012  Takuya SHIMOMURA, Tomohiki MIZUKOSHI
March 2011  Takuma HIGUCHI, Taisi NAKAMURA, Taiki NAKAO, Masaru SAKURAI
March 2010  Yuya ABE, Takahide NAKAMURA
March 2009  Kenji GOTO, Futosi HATTORI, Motoo OGISU, Akinori SATO
March 2008  Hiroki IIDA, Jun WAGO

Alumni as Bachelors of Engineering (awarded)

March 2020  Daiki YAMADA
March 2019  Masaya AMAIKE
March 2018  Syuichi YAMASHITA
March 2016  Yujin KIMU, Sao MIYAKI
March 2015  Rena KATO, Ryotaro KOUDA
March 2014  Yasuaki SAKAGAWA, Kenji MATUO
March 2012  Yasuaki NAITO
March 2011  Yuto DAISHOJI, Kosuke TERAMURA
March 2010  Chiago MATSUMOTO
March 2008  Yuichi KUMAZAWA, Yuta SUZUKI
March 2007  Ryosuke OHASI
March 2006  Norizumi SHIMIZU
March 2005  Noriyuki AKIYAMA, Naoaki OKADA